Pravidla akce - dárek zdarma k výrobkům Candy

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů zn. Candy, získat dárek k nákupu zdarma (dále jen „akce – dárek zdarma“) to za níže uvedených podmínek:

 1. Zákazník zakoupí vybraný spotřebič Candy z nabídky spotřebičů, na které se akce - dárek zdarma vztahuje (seznam spotřebičů naleznete zde), u distribučních partnerů Společnosti.
 2. Vztahuje se na nákup dle platnosti akce:
  Tablety do myčky na 1 rok ZDARMA – akce platí do 30.6.2021 (včetně) nebo do vyprodání zásob,
  Plech jako dárek k troubám Candy - akce platí do 30.6.2021 (včetně) nebo do vyprodání zásob,
  Žehlička TIM 2500 EU 011 ZDARMA - akce platí do 30.6.2021 (včetně),
  Luxusní parfémy do pračky ZDARMA - akce platí do 30.6.2021 (včetně) nebo do vyprodání zásob.
 3. Zákazník se řádně registruje na webu www.bonuscandy.cz.
 4. Zákazník zašle dle instrukcí uveřejněných na uvedených webových stránkách scan účtenky obdržené při zakoupení spotřebiče.
 5. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Další podmínky a informace k akci – dárek zdarma:

 1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.
 2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na uvedených webových stránkách. Formulář je nutné odeslat nejpozději do 14 kalendářních dní od nákupu spotřebiče. Registrace je úspěšná pouze v případě, že jste na uvedenou e-mailovou adresu obdrželi potvrzující e-mail.
 3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. Při uvedení nesprávných údajů nárok na dárek zaniká.
 4. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o řádné registraci zákazníka zaslání dárku odmítnout.
 5. Účtenka se přikládá přímo do formuláře při registraci, případně musí být Společnosti zaslána nejpozději do 14 dnů ode dne nákupu.
 6. Pro účely akce – dárek zdarma bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.
 7. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticitě účtenky zaslání dárku odmítnout.
 8. Společnost si vyhrazuje právo jakýkoli spotřebič z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace určitého spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.
 9. Společnost si vyhrazuje právo akci – dárek zdarma zcela nebo zčásti zrušit. Registrace spotřebiče učiněná před zrušením akce zůstává v platnosti.
 10. Akce Robotický vysavač zdarma se vztahuje pouze na nákup setu pračky a sušičky Candy. Oba spotřebiče musí být uvedené na jedné účtence.
 11. Akce Tablety k myčkám na rok mytí zdarma se vztahuje pouze na vybrané modely. Úspěšnou registrací získáte 4 balení tablet značky Care+Protect, které pokryjí spotřebu tablet na rok, při spuštění myčky 2x-3x týdně. Balení obsahuje 4 balení tablet po 30 ks, na vyzkoušení přikládáme také vzorky tří vůní koncentrovaného parfému do pračky 100% čistá esence, který je vhodný pro všechny druhy tkanin a 3v1 odstraňovač vodního kamene, odmašťovač a čistič pro myčky nádobí a pračky.
 12. Akce Luxusní parfémy do pračky ZDARMA se vztahuje pouze na vybrané modely. Balíček parfémů obsahuje sadu 3 parfémů Care+Protect, které jsou vhodné pro všechny druhy tkanin, včetně funkčního sportovního oblečení, vzorek 3v1 odstraňovače vodního kamene, odmašťovače a čističe pro myčky nádobí a pračky.
 13. Akce Plech jako dárek platí jen pro vybrané modely, jejichž seznam naleznete zde.
 14. 14. Akce dárek zdarma k výrobkům Candy je platná pouze pro spotřebiče značky CANDY dovážené a zakoupené společností CANDY HOOVER ČR s.r.o.
  Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů
  K24 - https://www.k24.cz
  Shopprovas - http://shopprovas.cz/

Při splnění všech shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslán dárek uvedený na webu www.bonuscandy.cz na adresu zákazníka uvedenou při registraci a to nejpozději do 90 dnů od řádně proběhlé registrace. Dopravu dárku zdarma zajistí, společnost GLS (General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.). K požadavkům zákazníka na obdržení jiného dárku se nepřihlíží.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na mail uvedený v registraci zasláno potvrzení o registraci. Pokud takovéto potvrzení zákazník neobdrží, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude také určujícím dokumentem při případných reklamacích nedodání dárku.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Pravidla akce „Cashback“ při zakoupení výrobků Candy

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 257 54 955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů zn. Candy, následně obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě 500,- Kč nebo 1.000,- Kč (tato akce Společnosti dále jen jako „Akce Cashback“, samostatné peněžní plnění poskytované v rámci akce Cashback dále jen jako „Plnění Cashback“), a to za níže uvedených podmínek:

 1. Zákazník u distribučních partnerů Společnosti zakoupí vybraný spotřebič Candy z nabídky spotřebičů, na které se Akce Cashback vztahuje (seznam spotřebičů k nalezení zde).
 2. Vztahuje se na nákup dle uvedených termínů:
  Cashback 500,- Kč - nejpozději do 30.6.2021 (včetně),
  Cashback 1.000,- Kč - nejpozději do 30.6.2021 (včetně).
 3. Zákazník se po uskutečnění nákupu řádně zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře přístupného na webových stránkách www.bonuscandy.cz.
 4. Zákazník podle instrukcí uveřejněných na výše uvedených webových stránkách zašle kopii (scan) účtenky, již obdržel spolu se zakoupeným spotřebičem.
 5. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Další podmínky a informace k akci Cashback:

 1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.
 2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na výše uvedených webových stránkách. Registrační formulář je nutné odeslat nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne zakoupení spotřebiče. Upozorňujeme, že pokud po registraci neobdržíte do Vaší e-mailové schránky potvrzení o registraci, registrace nebyla řádně provedena, a tedy je neplatná.
 3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. V případě uvedení nesprávných údajů nárok na Plnění Cashback zaniká.
 4. Společnost si v případě pochybností o řádnosti, úplnosti a správnosti registrace zákazníka vyhrazuje právo poskytnutí Plnění Cashback odmítnout.
 5. Kopie (scan) účtenky musí být Společnosti zaslána nejpozději do 14 dnů ode dne zakoupení spotřebiče.
 6. Pro účely Akce Cashback bude Společnost akceptovat kopie pouze takových účtenek, které splňují náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.
 7. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticitě účtenky poskytnutí Plnění Cashback odmítnout.
 8. Společnost si vyhrazuje právo, po předchozím upozornění uveřejněném na webu www.bonuscandy.cz, kdykoli v průběhu Akce Cashback jakýkoli spotřebič dodatečně z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace zakoupeného spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.
 9. Společnost si vyhrazuje právo, po předchozím upozornění uveřejněném na webu www.bonuscandy.cz, Akci Cashback zcela nebo zčásti zrušit. Registrace zakoupeného spotřebiče učiněná před zrušením Akce Cashback zůstává v platnosti.
 10. Akce Cashback 3000 Kč se vztahuje na vybrané modely, které naleznete na záložce Vybrané modely. K získání nároku na využití akce Cashback 3000 Kč je zákazník povinen zakoupit čtyři různé vestavné spotřebiče (např. trouba, varná deska, odsavač a vestavná myčka) ze záložky Vybrané modely a poté každý vestavný spotřebič zvlášť na webových stránkách zaregistrovat.
 11. Bonus formou Cashbacku je naším zákazníkům vyplácen pouze formou převodu na účet.
 12. Akce Cashback k výrobkům Candy je platná pouze pro spotřebiče značek CANDY dovážené a zakoupené společností CANDY HOOVER ČR s.r.o.
  Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:
  K24 - https://www.k24.cz
  Shopprovas - http://shopprovas.cz/

Při splnění všech shora uvedených podmínek bude zákazníkovi poskytnuto Plnění Cashback na účet zákazníka uvedený při registraci, a to nejpozději do 30 dnů od řádně proběhlé registrace. K požadavkům zákazníka na obdržení jiné částky plnění nebo poskytnutí plnění jiným než uvedeným způsobem se nepřihlíží.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na e-mail zákazníka uvedený v registračním formuláři zasláno potvrzení o registraci. Pokud uvedené potvrzení zákazník neobdrží, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude rovněž určujícím dokumentem při případných reklamacích souvisejících s Plněním Cashback.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka.

Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno.