Pravidla akce - dárek zdarma k výrobkům Candy

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů značky Candy, získat dárek k nákupu zdarma (dále jen „akce – dárek zdarma“) a to za níže uvedených podmínek:

 1. Zákazník zakoupí vybraný spotřebič Candy z nabídky spotřebičů, na které se akce - dárek zdarma vztahuje (seznam spotřebičů naleznete zde), u distribučních partnerů Společnosti.
 2. Vztahuje se na nákup dle platnosti akce:
  Tablety do myčky na 1 rok ZDARMA – akce platí do 31.12.2023 (včetně) nebo do vyprodání zásob,
  4 + 1 tyčový vysavač ZDARMA – akce platí do 31.12.2023 (včetně) nebo do vyprodání zásob na nákup v síti XXXLutz.
 3. Zákazník se řádně registruje na webu www.bonuscandy.cz.
 4. Zákazník zašle dle instrukcí uveřejněných na uvedených webových stránkách scan účtenky obdržené při zakoupení spotřebiče.
 5. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Další podmínky a informace k akci – dárek zdarma:

 1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.
 2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na uvedených webových stránkách. Formulář je nutné odeslat nejpozději do 14 kalendářních dní od nákupu spotřebiče. Registrace je úspěšná pouze v případě, že jste na uvedenou e-mailovou adresu obdrželi potvrzující e-mail.
 3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. Při uvedení nesprávných údajů nárok na dárek zaniká.
 4. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o řádné registraci zákazníka zaslání dárku odmítnout.
 5. Účtenka se přikládá přímo do formuláře při registraci, případně musí být Společnosti zaslána nejpozději do 14 dnů ode dne nákupu.
 6. Pro účely akce – dárek zdarma bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.
 7. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticitě účtenky zaslání dárku odmítnout.
 8. Společnost si vyhrazuje právo jakýkoli spotřebič z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace určitého spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.
 9. Společnost si vyhrazuje právo akci – dárek zdarma zcela nebo zčásti zrušit. Registrace spotřebiče učiněná před zrušením akce zůstává v platnosti.
 10. Akce Tablety k myčkám na rok mytí zdarma se vztahuje pouze na vybrané modely. Úspěšnou registrací získáte 4 balení tablet značky Care+Protect, které pokryjí spotřebu tablet na rok, při spuštění myčky 2x-3x týdně. Balení obsahuje 4 balení tablet po 30 ks. V případě skladové nedostupnosti daného dárku obdržíte 4 balení mycího gelu značky Care+Protect, které pokryjí spotřebu na stejné období při stejné frekvenci spuštění myčky jako tablety Care+Protect.
 11. Akce 4 + 1 tyčový vysavač zdarma se vztahuje na nákup 4 kusů vybraných vestavných spotřebičů Candy v libovolné kombinaci, a to v prodejnách sítě XXXLutz, ke kterým získáte tyčový vysavač Hoover HF522STH 011 (kód: 39400989) zdarma. Seznam produktů zařazených do akce naleztene zde.
 12. Akce dárek zdarma k výrobkům Candy je platná pouze pro spotřebiče značky CANDY dovážené a zakoupené společností CANDY HOOVER ČR s.r.o.
  Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů
  K24 - https://www.k24.cz
  Shopprovas - http://shopprovas.cz/

Při splnění všech shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslán dárek uvedený na webu www.bonuscandy.cz na adresu zákazníka uvedenou při registraci a to nejpozději do 90 dnů od řádně proběhlé registrace. K požadavkům zákazníka na obdržení jiného dárku se nepřihlíží.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na mail uvedený v registraci zasláno potvrzení o registraci. Pokud takovéto potvrzení zákazník neobdrží, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude také určujícím dokumentem při případných reklamacích nedodání dárku.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Pravidla akce „Cashback“ při zakoupení výrobků Candy

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 257 54 955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů značky Candy, následně obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě 500,- Kč nebo 1.000,- Kč (tato akce Společnosti dále jen jako „Akce Cashback“, samostatné peněžní plnění poskytované v rámci akce Cashback dále jen jako „Plnění Cashback“), a to za níže uvedených podmínek:

 1. Zákazník u distribučních partnerů Společnosti zakoupí vybraný spotřebič Candy z nabídky spotřebičů, na které se Akce Cashback vztahuje (seznam spotřebičů k nalezení zde).
 2. Vztahuje se na nákup dle uvedených termínů:
  Cashback 500,- Kč - nejpozději do 31.12.2023 (včetně),
  Cashback 1.000,- Kč - nejpozději do 31.8.2023 (včetně),
  Cashback 1.000,- Kč set pračka + sušička – nejpozději do 31.12.2023 (včetně).
 3. Zákazník se po uskutečnění nákupu řádně zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře přístupného na webových stránkách www.bonuscandy.cz.
 4. Zákazník podle instrukcí uveřejněných na výše uvedených webových stránkách zašle kopii (scan) účtenky, již obdržel spolu se zakoupeným spotřebičem.
 5. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Další podmínky a informace k akci Cashback:

 1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.
 2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na výše uvedených webových stránkách. Registrační formulář je nutné odeslat nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne zakoupení spotřebiče. Upozorňujeme, že pokud po registraci neobdržíte do vaší e-mailové schránky potvrzení o registraci, registrace nebyla řádně provedena, a tedy je neplatná.
 3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. V případě uvedení nesprávných údajů nárok na Plnění Cashback zaniká.
 4. Společnost si v případě pochybností o řádnosti, úplnosti a správnosti registrace zákazníka vyhrazuje právo poskytnutí Plnění Cashback odmítnout.
 5. Kopie (scan) účtenky musí být Společnosti zaslána nejpozději do 14 dnů ode dne zakoupení spotřebiče.
 6. Pro účely Akce Cashback bude Společnost akceptovat kopie pouze takových účtenek, které splňují náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.
 7. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticitě účtenky poskytnutí Plnění Cashback odmítnout.
 8. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Akce Cashback jakýkoli spotřebič dodatečně z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace zakoupeného spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.
 9. Společnost si vyhrazuje právo Akci Cashback zcela nebo zčásti zrušit. Registrace zakoupeného spotřebiče učiněná před zrušením Akce Cashback zůstává v platnosti.
 10. Akce Cashback 500,- Kč a Cashback 1.000,- Kč platí jen pro vybrané modely, jejichž seznam naleznete zde.
 11. Akce Cashback 1000, - Kč platí pro nákup setu pračky a sušičky (setem se rozumí nákup jednoho kusu pračky - kterých seznam naleznete zde, a jednoho kusu sušičky, kterých seznam nalezněte zde, kde oba spotřebiče jsou uvedené na jedné účtence.
 12. Bonus formou Cashbacku je naším zákazníkům vyplácen pouze formou převodu na účet.
 13. Akce Cashback k výrobkům Candy je platná pouze pro spotřebiče značek CANDY dovážené a zakoupené společností CANDY HOOVER ČR s.r.o.
  Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:
  K24 - https://www.k24.cz
  Shopprovas - http://shopprovas.cz/

Při splnění všech shora uvedených podmínek bude zákazníkovi poskytnuto Plnění Cashback na účet zákazníka uvedený při registraci, a to nejpozději do 30 dnů od řádně proběhlé registrace. K požadavkům zákazníka na obdržení jiné částky plnění nebo poskytnutí plnění jiným, než uvedeným způsobem se nepřihlíží.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na e-mail zákazníka uvedený v registračním formuláři zasláno potvrzení o registraci. Pokud uvedené potvrzení zákazník neobdrží, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude rovněž určujícím dokumentem při případných reklamacích souvisejících s Plněním Cashback.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka.

Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Candy Hoover ČR, s.r.o. (dále jen "Candy Hoover" nebo "Společnost" nebo "My" nebo "Správce údajů") Vás informuje, že Vaše osobní údaje, které získá při Vaší účasti v programu cashback nebo dárek k nákupu budou zpracovávány v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

S odkazem na způsoby správy a zpracování Vašich osobních údajů Vám poskytujeme následující informace podle čl. 13 nařízení EU č. 679/2016 a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

1. Typy shromažďovaných údajů
Údaje, které poskytujete dobrovolně
Při účasti na akci cash back se shromažďují následující údaje:
- osobní údaje a bankovní účty;
- kontaktní údaje;
- informace o nákupu;
- údaje o zařízení.

Při účasti na akci dárek k nákupu se shromažďují následující údaje:
- osobní údaje;
- kontaktní údaje;
- informace o nákupu;
- údaje o zařízení.

2. Účely a právní základ zpracování osobních údajů
Údaje, které poskytujete společnosti Candy Hoover, budou zpracovávány za účelem:
a) Abyste se mohli zúčastnit programu cashback nebo dárek k nákupu. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro splnění žádosti subjektu údajů;
b) Splnění zákonných povinností nebo žádostí soudních orgánů. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce údajů vztahuje;
c) Vymáhání a obrany práv společnosti Candy Hoover, a to i v rámci vymáhání pohledávek a postoupení pohledávek oprávněným společnostem, a to i prostřednictvím třetích stran, a k prevenci a potírání podvodů. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právního nároku;
d) Zasílání obchodních a propagačních sdělení s Vaším souhlasem, a to automatizovanými prostředky, jako jsou SMS, a prostřednictvím telefonních hovorů uskutečněných operátorem pro produkty společnosti Candy Hoover, zasílání pozvánek na průzkumy trhu a průzkumy za účelem zjištění míry spokojenosti zákazníků s produkty a obdrženou pomocí, zvát Vás na aktivity a akce pořádané společností Candy Hoover. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je stanoven v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů;
e) Předávání osobních údajů subjektů údajů v rámci podnikatelské skupiny, jejíž je Správce údajů součástí, a to pro administrativní účely. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je založeno na oprávněném zájmu Správce údajů.

3. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje shromážděné a zpracovávané pro účely uvedené v bodech 2 a), 2 b), 2 c) a e) se uchovávají po dobu rovnající se době trvání smlouvy stanovené mezi Správcem údajů a subjektem údajů nebo společností/subjektem, k němuž subjekt údajů patří, a po dobu 10 let po jejím ukončení.
Osobní údaje shromážděné a zpracovávané pro účely uvedené v bodě 2 písm. d) se uchovávají po dobu maximálně 24 měsíců od posledního kontaktu s Vámi, kterým se rozumí mimo jiné použití produktu nebo služby poskytované společností Candy Hoover nebo otevření newsletteru.

4. Způsoby zpracování osobních údajů
Veškeré shromážděné osobní údaje se zpracovávají, uchovávají a analyzují pomocí elektronických nástrojů a ukládají se jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, uspořádané do databází a na jiných vhodných typech médií.
Jsou zavedena zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě, nezákonnému nebo nekalému použití údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.
Zpracování Vašich osobních údajů prováděné společností Candy Hoover nezahrnuje žádné automatizované rozhodování.

5. Poskytování Vašich osobních údajů
Poskytnutí požadovaných údajů je nutné k tomu, abyste se mohli zúčastnit programu cashback nebo dárek k nákupu, a je proto povinné pro účely uvedené v bodě 2 a), 2 b) a 2 c) oznámení o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů pro marketingové účely není povinné. Poskytnutí údajů pro tento účel můžete odmítnout, aniž byste tím byli jakkoli dotčeni.

6. Strany, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny
Veškeré Vaše osobní údaje, které byly shromážděny, nebudou zpřístupněny bez předchozího uvážení, ale mohou být sděleny těm stranám, které mají právo přístupu k Vaším osobním údajům, aby bylo zajištěno dodržování právních a sekundárních předpisů a/nebo předpisů EU, zejména tak vlastním zaměstnancům Správce údajů, a také společnostem, sdružením nebo odborným firmám, které poskytují služby a operace jménem Správce údajů a fungují jako zpracovatelé údajů. Dále aby bylo zajištěno dodržování právních povinností a pro všechny další organizační a/nebo administrativní požadavky, které jsou nezbytné pro poskytování požadovaných služeb.
Názvy dalších stran, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny a které působí jako zpracovatelé údajů, jsou uvedeny v aktuálním seznamu, který si můžete vyžádat od společnosti Candy Hoover (na adresách uvedených v bodě 9).

7. Mezinárodní předávání
Společnost Candy Hoover nepředává Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto stránek a nástrojů na nich obsažených do zemí mimo Evropskou unii ani mezinárodním organizacím.

8. Vaše práva jako subjektu údajů
V souvislosti s výše uvedenými operacemi zpracování Vašich osobních údajů máte právo kdykoli uplatnit práva stanovená nařízením EU č. 679/2016 (GDPR), včetně například práva být informován o:
- původu všech osobních údajů, které se Vás týkají;
- účelech a metodách zpracování;
- pravidlech použitých v případě operací zpracování prováděných pomocí elektronických nástrojů;
- identifikaci správce údajů, zpracovatelů údajů a určeného zástupce.
Jako subjekt údajů máte právo získat:
- přístup k údajům a jejich aktualizaci, opravu nebo (pokud je to ve Vašem zájmu) doplnění;
- vymazání, převedení do anonymní podoby nebo zablokování přístupu k údajům zpracovávaným v rozporu se zákonem;
- omezení zpracování těch údajů, které se Vás týkají, nebo požadovat, aby Správce údajů nebo zpracovatel údajů omezil účely a/nebo metody, pro které jsou Vaše údaje zpracovávány.
Můžete také požádat o kopii svých údajů ve standardním formátu (tzv. "právo na přenositelnost údajů").

Jako subjekt údajů máte také právo kdykoli a bezplatně vznést námitku, a to zcela nebo částečně:
- z oprávněných důvodů proti zpracování Vašich osobních údajů, a to i v případě, že operace zpracování stále souvisí s účelem, pro který byly údaje shromážděny;
- zpracování Vašich osobních údajů prováděné podle čl. 6 odst. 1 GDPR, písm. e. ("zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce") nebo písm. f. ("zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany"), včetně profilování na základě těchto ustanovení;
- ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání reklamních nebo přímých prodejních materiálů nebo pro realizaci průzkumu trhu nebo obchodních sdělení (přímý marketing), včetně případných operací profilování.
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním, pokud je tento souhlas založen na okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. a) (kdy "subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů") nařízení EU č. 679/2016, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete zaslat na adresu:
E-mail: recepce@haier-europe.com
Adresa: Candy Hoover ČR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha
Pokud se domníváte, že zpracování bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, konkrétně v členském státě, ve kterém máte obvyklé bydliště nebo kde pracujete, nebo v členském státě, kde k údajnému porušení došlo.
1) Českým dozorovým orgánem je:
Úřad pro ochranu osobních údajů,
Se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,
E-mail: posta@uoou.cz

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
DPO společnosti Haier Europe můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese data.protection@candy-group.com nebo poštou na adrese:
Candy Hoover Group S.r.l.
Via Privata Eden Fumagalli
20861 Brugherio (MB), Itálie
f.a.o. Data Protection Officer.

10. Správce údajů
Správcem údajů, tj. stranou, která rozhoduje o způsobech a účelech zpracování, je společnost Candy Hoover ČR, s.r.o. se sídlem na adrese Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, mail: recepce@haier-europe.com .